Menu

Siedle Vario

Siedle

U vchodu je nyní požado váno více než jenom zvonek a domácí telefon. Na komunikační systém u vstupu jsou dnes kladeny rozmanité požadavky, od osvětlení až po vstupní kontrolu. Systémový klasik Siedle Vario splňuje všechny – v jednotném provedení a nedosažitelné mnoho tvárnosti.

Multitalent 

Neexistuje snad žádný požadavek v oblasti komunikace na vstupu, který by Siedle Vario neuměl splnit. Ve stěně, na stěně nebo volně stojící, v šesti sériových barvách a bezpočtu barevných provedení na přání, s dopisní schránkou, osvětlením, videokamerou monitorovacího systému nebo se vstupní kontrolou: Siedle Vario sdružuje vše, co může být u vchodu požadováno, do jednotného formálního rámce.

Designová ikona 

Mnohonásobně oceněný systé mový design je zárukou, že každá kombinace vyhoví nejvyšším požadavkům na dobré provedení. Siedle Vario je ztělesněním modulárně koncipované dveřní komunikace. Systém byl mnohokrát oceněn za design – a posloužil jako vzor celé rodině produktů.

Princip Vario je stejně geniální jako jednoduchý: spočívá na funkčních modulech a konstrukčním rastru. Moduly lze v rámci rastru uspořádat v libovolné konfi guraci. Výsledkem je vždy formálně čisté a esteticky dokonalé komunikační zařízení. Všechny linie lícují a proporce souhlasí – i při integraci velkých informačních panelů nebo dopisní schránky.

Také barevně variabilní: Kromě šesti sériově dodávaných barev může být Siedle Vario lakován také individuálně, v požadovaném barevném odstínu.