Menu

Siedle Steel

Siedle Steel

Komunikační systém Siedle Steel jsme vytvořili proto, abychom uskutečnili přání, plány a nápady našich zákazníků. Společnost Siedle proto vyvinula speciální výrobní postup, v němž je provázána individualita kusové výroby s přednostmi sériové výroby. V této moderní manufaktuře je každé zařízení Steel konfi gurováno a vyrobeno podle předlohy zákazníka – jako jednotlivý kus, avšak s převažující přesností, kterou lze dosáhnout pouze při sériové výrobě.

Největší možná volnost použití je jedním ze dvou cílů, o který s řadou Siedle Steel usilujeme. Zákazník si určí, co má jeho zařízení umět a jak má vypadat. Druhým cílem je dokonalost; cíl, který vylučuje kompromisy. Co se týče techniky: její vynikající funkce je samozřejmým předpokladem. Co se týče materiálu: všechny čelní panely vznikají z plného materiálu, zpracováním podle vzoru. Co se týče provedení: konstrukce nemá žádné viditelné upevnění; rovné plochy, čisté linie a přesné hrany podtrhují estetiku materiálu.

Kvalita designu řady Siedle Steel spočívá v důslednosti a autenticitě. Její výtvarná a funkční forma hledá sobě rovné. Zařízení Steel patří k těm vzácným výrobkům, které ve svém oboru defi nují vrchol proveditelného. A přece: maximálně možná svoboda a dokonalost zůstávají ideálem, který se vzdaluje stejně, jak se k němu přibližujeme. Siedle Steel je otevřený systém – nejenom pro svoje uživatele, ale také pro svoje tvůrce.